Nizhniy Novgorod Region

OOO “Rayt” – official distributor on the territory of Nizhniy Novgorod region.